پیاده سازی کلاس اعداد مختلط

پیاده سازی کلاس اعداد مختلط در سی پلاس پلاس، در این کلاس توابعی برای جمع و ضرب و تفریق دو عدد مختلط پیاده سازی شده است.

کد برنامه:

#include <iostream>
using namespace std;
class complex{
public:
int x,y;
complex(){
x=0;
y=0;
}
complex(int a,int b)
{
x=a;
y=b;
}
complex add(complex num2)
{
complex result;
result.x=x+num2.x;
result.y=y+num2.y;
return result;
}
complex sub(complex num2)
{
complex result;
result.x=x-num2.x;
result.y=y-num2.y;
return result;
}
complex mul(complex num2)
{
complex result;
result.x=x*num2.x-y*num2.y;
result.y=y*num2.x+x*num2.y;
return result;
}
void print()
{
cout<<” “<<x<<“+”<<y<<“i “;
}
void set(complex in)
{
x=in.x;
y=in.y;
}

};

int main()
{
complex x(1,2);
complex y(2,3);
complex z;
z.set(x.add(y));
z.print();
cout<<endl;
z.print();
cout<<endl;
z.set(x.mul(y));
z.print();
cout<<endl;
char ch;
cin>>ch;
return 0;
}

تجمیع داده های شبکه اجتماعی کلوب

 

در این پروژه انتشار یافته در گیت هاب، یک خزنده وب جهت جمع آوری و تجمیع اطلاعات پروفایل کاربران شبکه اجتماعی کلوب با استفاده از پایگاه داده گراف نئوفورجی پیاده سازی شده است.

Project description

Implementation of a web crawler to gather information from an Iranian Social Network (Cloob.com) and Integrating the collected data in a graph database using Neo4j

View Project On GitHub

برنامه مدیریت پروژه تحت وب

در جستجو ها به یک سیستم مدیریت پروژه تحت وب برخورد کردم که ممکن است برای شما نیز مفید باشد برای همین در این پست به معرفی این سیستم می پردازم

این سیستم که کیودی پی ام نام دارد برنامه ای تحت وب بوده که با پی اچ پی نوشته شده و از دیتابیس مای اسکیوال استفاده میکند و شما در این برنامه امکان تعریف گروه های مختلف کاری ، و کاربران مختلف و تعریف پروژه و تعیین وظایف مربوط به هر پروژه را دارا می باشید و از ویژگی های خوب این سیستم پشتیبانی از زبان فارسی برای پنل کاربری می باشد برای دانلود و اطلاعات بیشتر می توانید به سایت زیر مراجعه نمایید

http://qdpm.net/

کاربرد سیستم خبره در برنامه ریزی

دریافت اسلاید و نمونه برنامه نوشته شده در پرولوگ برای کاربرد سیستم خبره در برنامه ریزی

 

دریافت اسلاید

دریافت برنامه پرولوگ