انواع رابطه در پایگاه داده ها می تواند به سه دسته یک به یک، یک به چند و چند به چند تقسیم شود

رابطه یک به یک (1:1) مشخص کننده ویژگی های یک موجودیت می باشد. به عنوان مثال هر کتاب دارای یک عنوان و یک قیمت می باشد.

رابطه یک به چند (1:n) معمولا به صورت کلید خارجی تعریف می شود، مثلا یک کتاب می تواند چند صفحه داشته باشد و هر صفحه متعلق به یک کتاب است.

رابطه چند به چند (n:n) که معمولا با ایجاد یک جدول جداگانه که داری دو یا چند کلید خارجی هست پیاده می شود به این صورت است که یک رکورد از یک جدول می تواند به چند رکورد از جدول دیگر ارجاع دهد و همینطور هر رکورد از جدول دوم نیز می تواند به چند رکورد از جدول اول ارجاع دهد.

به عنوان مثال هر کتاب می تواند n  نویسنده داشته باشد و هر نویسنده می تواند m کتاب بنویسد.