دنیای رنگارنگ تگ‌های HTML: بلوک‌های سازنده صفحات وب

HTML (HyperText Markup Language) زبان بنیادی وب است که برای ساختاردهی و نمایش محتوای صفحات وب به کار می‌رود. این زبان از مجموعه‌ای از تگ‌ها تشکیل شده است که به مرورگر دستور می‌دهند که چگونه متن، تصاویر، ویدئوها و سایر عناصر را در صفحه نمایش دهد.

تگ‌های HTML به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

1. تگ‌های بلاک (Block Tags):

 • مانند بلوک‌های ساختمانی عمل می‌کنند و فضای مجزا در صفحه اشغال می‌کنند.
 • نمی‌توانند داخل یکدیگر قرار بگیرند.
 • شامل تگ‌های عناوین (<h1> تا <h6>)، پاراگراف‌ها (<p>)، لیست‌ها (<ul> و <ol>)، جداول (<table>) و فرم‌ها (<form>) می‌شوند.

مثال:

HTML

<h1>عنوان صفحه</h1>

<p>این یک پاراگراف است.</p>

<ul>

<li>مورد اول</li>

<li>مورد دوم</li>

</ul>

2. تگ‌های اینلاین (Inline Tags):

 • درون محتوای تگ‌های بلاک قرار می‌گیرند و فضای مجزا اشغال نمی‌کنند.
 • می‌توانند داخل یکدیگر قرار بگیرند.
 • شامل تگ‌های فرمت‌دهی متن (مانند <b> برای متن ضخیم</b> و <i> برای متن کج</i>)، لینک‌ها (<a>) و تصاویر (<img>) می‌شوند.

مثال:

HTML

<p>این یک پاراگراف است که <b>کلمه‌ای</b> <i>فونت کج</i> دارد.</p>

<a href=“https://www.example.com”>لینک به یک وب‌سایت</a>

<img src=“image.jpg” alt=“تصویر”>

علاوه بر این دو دسته اصلی، تگ‌های دیگری نیز وجود دارند که در دسته‌های فرعی قرار می‌گیرند، برای درک بهتر تگ‌ها، می‌توانید آنها را به دسته‌های زیر تقسیم کنید:

1. تگ‌های ساختاری:

 • <html><head><body><doctype html><meta><title><link><style>

2. تگ‌های متنی:

 • <b><i><u><pre><code><mark><del><ins><abbr><cite><q>

3. تگ‌های تصویری:

 • <img><figure><figcaption>

4. تگ‌های جدولی:

 • <table><tr><th><td><caption><colgroup><col>

5. تگ‌های فرم:

 • <form><input><select><textarea><label><fieldset><legend>

6. تگ‌های لیست:

 • <ul><ol><li>

7. تگ‌های بخش‌بندی:

 • <header><nav><article><aside><section><footer>

8. تگ‌های تعاملی:

 • <a><button><area><map>

9. تگ‌های رسانه‌ای:

 • <video><audio><source>

10. تگ‌های متا:

 • <meta>

نکات مهم:

 • تگ‌های HTML باید به صورت جفت باز و بسته شوند.
 • تگ‌های HTML باید به صورت حروف کوچک نوشته شوند.
 • از تگ‌های HTML به صورت صحیح و منطقی استفاده کنید.
 • برای رعایت استانداردها و خوانایی کد، از فاصله‌گذاری و تورفتگی مناسب استفاده کنید

با یادگیری انواع تگ‌های HTML، می‌توانید به دنیای طراحی وب قدم بگذارید و صفحات وب جذاب و کارآمدی را برای خود یا دیگران ایجاد کنید.

منابع برای یادگیری بیشتر:

با تسلط بر انواع تگ‌های HTML، می‌توانید خلاقیت خود را در طراحی صفحات وب به نمایش بگذارید و وب‌سایت‌هایی با ظاهری زیبا و کاربری آسان خلق کنید.