ساختار پایه HTML: اسکلت‌بندی صفحات وب

HTML (HyperText Markup Language) زبان بنیادی وب است که برای ساختاردهی و نمایش محتوای صفحات وب به کار می‌رود. این زبان از مجموعه‌ای از تگ‌ها تشکیل شده است که به مرورگر دستور می‌دهند که چگونه متن، تصاویر، ویدئوها و سایر عناصر را در صفحه نمایش دهد.

درست مانند ساخت یک ساختمان که به اسکلت فلزی برای استحکام نیاز دارد، صفحات وب نیز برای نمایش صحیح محتوا به یک ساختار پایه نیاز دارند. این ساختار پایه توسط تگ‌های HTML ایجاد می‌شود.

عناصر اصلی ساختار پایه HTML:

  • <!DOCTYPE html>: این تگ به مرورگر اعلام می‌کند که سند شما یک صفحه HTML است.
  • <html>: این تگ عنصر اصلی HTML را که شامل تمام محتوای صفحه وب شما است، مشخص می‌کند.
  • <head>: این تگ حاوی اطلاعاتی در مورد صفحه وب شما، مانند عنوان، متا دیتا و لینک‌های خارجی است.
  • <title>: این تگ عنوان صفحه وب شما را مشخص می‌کند که در نوار عنوان مرورگر نمایش داده می‌شود.
  • <body>: این تگ محتوای اصلی صفحه وب شما، مانند متن، تصاویر، ویدئوها و فرم‌ها را در بر می‌گیرد.

مثال یک سند HTML ساده:

HTML

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<title>صفحه اول من</title>

</head>

<body>

<h1>عنوان صفحه</h1>

<p>این یک پاراگراف است.</p>

<img src=“image.jpg” alt=“تصویر”>

<a href=“https://www.example.com”>لینک به یک وب‌سایت</a>

</body>

</html>

نکات مهم:

  • تمام تگ‌های HTML باید به صورت جفت باز و بسته شوند.
  • تگ‌های HTML باید به صورت حروف کوچک نوشته شوند.
  • از تگ‌های HTML به صورت صحیح و منطقی استفاده کنید.
  • برای رعایت استانداردها و خوانایی کد، از فاصله‌گذاری و تورفتگی مناسب استفاده کنید.

با یادگیری ساختار پایه HTML، می‌توانید به دنیای طراحی وب قدم بگذارید و صفحات وب جذاب و کارآمدی را برای خود یا دیگران ایجاد کنید.

منابع برای یادگیری بیشتر:

با تسلط بر ساختار پایه HTML، گامی بلند در جهت تبدیل شدن به یک طراح وب موفق خواهید برداشت.