بر اساس نوشته ای از Alex Xu و علی امینیان در شبکه لینکدین، مراحل بررسی و پاسخ به پرس و جوی کاربر توسط هوش مصنوعی شبیه به Chat GPT به این صورت خواهد بود:

مرحله 1: کاربر سوال کامل خود را “به عنوان مثال: توضیح دهید که یک الگوریتم طبقه بندی چگونه کار می کند” را وارد می کند.
مرحله 2: سؤال به یک مؤلفه تعدیل محتوا ارسال می شود. این مؤلفه تضمین می کند که سؤال دستورالعمل های ایمنی را نقض نمی کند و سؤالات نامناسب را فیلتر می کند.
مراحل 3-4: اگر ورودی از اعتدال محتوا عبور کند، به مدل chatGPT ارسال می شود. اگر ورودی از اعتدال محتوا عبور نکند، مستقیماً به تولید پاسخ الگو می‌رود.
مرحله 5-6: هنگامی که مدل پاسخ را ایجاد کرد، دوباره به یک جزء تعدیل محتوا ارسال می شود. این تضمین می کند که پاسخ تولید شده ایمن، بی ضرر، بی طرفانه و غیره است.
مرحله 7: اگر ورودی از اعتدال محتوا عبور کند، به کاربر نشان داده می شود. اگر ورودی از اعتدال محتوا عبور نکند، به تولید پاسخ الگو می رود و یک پاسخ الگو را به کاربر نشان می دهد.